Předhradí u Skutče

Předhradí - textura hrubě zrnité droby

Foto 15. V komplexu drob a břidlic se objevují polohy hruběji zrnitých drob až drobových slepenců. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce