Předhradí u Skutče

Předhradí - textura jemně zrnité droby se závalky břidlice

Foto 12. Jemně zrnité textura a slabě nazelenalá barva rychmburské droby se závalky břidlice. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce