Plaňany

Plaňany - geologická situace ve v. stěně

Obrázek 2. Geologické poměry uložení hornin ve v. stěně lomu (podle Fišery, 1981).

Vysvětlivky: 1 – sillimanit-biotitové migmatity s granátem a porfyroblasty muskovitu; 2 – pyroxen-biotit-amfibolitový migmatit; 3 – biotitový migmatit; 4 – amfibolity; 5 – biotitová rula; 6 – biotitový mikrogranodiorit; 7 – pegmatit; 8 – mylonitová pásma.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce