Plaňany

Plaňany - skica geologických poměrů

Obrázek 1. Skica geologických poměrů v lomu u Plaňan (podle Fišery, 1981).

Vysvětlivky: 1 – sillimanit-biotitové migmatity s granátem a porfyroblasty muskovitu; 2 – pyroxen-biotit-amfibolitový migmatit; 3 – leukokratní biotitová rula; 4 – amfibolity; 5 – pyroxenity; 6 – serpentinizované peridotity; 7 – biotitový mikrogranodiorit; 8 – směr a sklon břidličnatosti; 9 – zlomy a mylonitová pásma.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce