Plaňany

Plaňany - sillimanit-biotitové migmatity

Foto 9. Sillimanit-biotitové migmatity s granátem a porfyroblasty muskovitu jsou mají běžně páskovanou texturu. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce