Plaňany

Plaňany - pegmatitová žíla v migmatitech

Foto 7. Ostrá hranice pegmatitové žíly vzhledem k migmatitům kutnohorského krystalinika. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce