Plaňany

Plaňany - přechody mezi horninovými typy

Foto 6. Vzhledem k pestré litologické náplni jsou přechody mezi jednotlivými typy hornin běžné, časté jsou různé formy uzavřenin a čoček. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce