Plaňany

Plaňany - rekultivace v lomu

Foto 30. V severní až severovýchodní části lomu probíhá po těžbě rekultivace horních pater. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce