Plaňany

Plaňany - polohy křídových sedimentů v horní části lomu

Foto 29. Ve svrchní části lomu najdeme odkryvy transgrese křídových sedimentů na horniny kutnohorského krystalinika. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce