Plaňany

Plaňany - stavba serpentinitu

Foto 24. Hrubě zrnitá textura serpentinitu, který tvoří uzavřeniny v pyroxen-biotit-amfibolových migmatitech. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce