Plaňany

Plaňany - stavba pyroxenitu s reakčním lemem

Foto 23. Velmi hrubě zrnitá textura pyroxenitu, který se skládá téměř výhradně ze zrn klinopyroxenu a hornina je obklopena jemnozrnným reakčním lemem. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce