Plaňany

Plaňany - pyroxen-biotit-amfibolové migmatity

Foto 15. Pyroxen-biotit-amfibolové migmatity jsou obvykle tmavší horniny s výrazně páskovanou nebo migmatitickou stavbou, metatekt je výrazně obohacen světlými součástkami. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce