Plaňany

Plaňany - sillimanit-biotitové migmatity

Foto 11. Sillimanit-biotitové migmatity s granátem a porfyroblasty muskovitu mohou přecházet do leukokratních poloh tvořených výhradně muskovitem a křemenem. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce