Plaňany

Plaňany - sillimanit-biotitové migmatity

Foto 10. Sillimanit-biotitové migmatity s granátem a porfyroblasty muskovitu mohou mít všesměrnou stavbu a muskovit může tvořit porfyroblasty viditelné pouhým okem. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce