Plaňany

Plaňany - celkový pohled na jámový lom

Foto 1. Panoramatický pohled na jámový etážový lom, založený v migmatitech kutnohorského krystalinika. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce