Pěčín

SiO2 58,71
TiO2 0,90
Al2O3 15,21
Fe2O3 1,68
FeO 4,77
MnO 0,06
MgO 4,62
CaO 4,75
Na2O 2,96
K2O 3,95
H2O+ 1,34
H2O- 0,17
P2O5 0,20
CO2 0,02
suma 99,32

Tabulka 1. Chemické složení amfibol biotitového granodioritu s pyroxenem z lomu u Pěčína (podle Domečky a Opletala, 1974).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce