Pěčín

Pěčín - výskyty magmatitů v novoměstské skupině

Obrázek 1. Schéma výskytu plutonických těles sv. od Rychnova nad Kněžnou (podle Domečky a Opletala, 1974). Vysvětlivky: a – svrchní křída; b – granitoidy: 1 – těleso Lukavice, 2 – těleso Javornice,
3, 4, 5 – výskyty v okolí Pěčína, 6 – těleso Rampuše, 7 – těleso Uhřínov; c – novoměstské krystalinikum;
d – stroňská skupina; e – olešnicko-uhřínovské nasunutí; f – zlomy.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce