Pěčín

Pěčín - přístupová cesta do lomu

Foto 5. Přístupová cesta do lomu vede kolem zastávky přes železniční trať. Stav 28.8.2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce