Pěčín

Pěčín - etážový lom u železniční zastávky

Foto 3. Opuštěný etážový lom u železniční zastávky v Pěčíně. Stav 28.8.2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce