Pěčín

Pěčín - injekce aplitů v granodioritu

Foto 10. Průniky mikrogranitů a aplitů do amfibol-biotitového granodioritu. Stav 28.8.2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce