Odolov - Kryštofovy kameny

Plošné rozšíření odolovského souvrství

Mapa 3. Rozšíření a hlavní sedimentační prostory odolovského souvrství, podle Táslera et al. (1979). Vysvětlivky: 1 – hranice rozšíření odolovského souvrství, a – zjištěná, b – předpokládaná; 2 – tektonická hranice, a – zjištěná, b – předpokládaná; 3 – centrlní deprese svatoňovických vrstev; 4 – hlavní oblast facie říčních koryt, a – ověřená, b – předpokládaná; 5 – doložené směry přínosu; 6 – státní hranice.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce