Odolov - Kryštofovy kameny

Kryštofovy kameny - výchozová stěna

Foto 5. Kryštofovy kameny - výchozy hornin odolovského souvrství tvoří na některých místech stěnu vysokou až 5 m. Stav 17.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce