Odolov - Kryštofovy kameny

Kryštofovy kameny u Odolova

Foto 3. Kryštofovy kameny - výchozy hornin odolovského souvrství na zalesněném hřebeni. Stav 17.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce