Odolov - Kryštofovy kameny

araukarit ve slepencích jíveckých vrstev

Foto 14. Hrubě až středně zrnité slepence jíveckých vrstev často obsahují prokřemenělé kmeny araukaritů. Stav 17.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce