Odolov - Kryštofovy kameny

textura slepenců jíveckých vrstev

Foto 13. Textura hrubě až středně zrnitých slepenců jíveckých vrstev, převážná část valounů je tvořena křemenem. Stav 17.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce