Odolov - Kryštofovy kameny

textura žaltmanskýc arkóz jíveckých vrstev

Foto 12. Žaltmanské arkózy jíveckých vrstev jsou středně až hrubě zrnité horniny, které místy obsahují valouny větších rozměrů uspořádané do pravidelných vrstev. Stav 17.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce