Odolov - Kryštofovy kameny

textura žaltmanskýc arkóz jíveckých vrstev

Foto 11. Žaltmanské arkózy jíveckých vrstev jsou středně až hrubě zrnité horniny, které obsahují nepravidelně rozmístěná valouny větších rozměrů. Stav 17.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce