Odolena Voda

Odolena Voda - lom v proterozoických spilitech

Foto 4. Etážový lom je založen ve spilitech kralupsko-zbraslavské skupiny barrandienu. Stav 29.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce