Odolena Voda

Odolena Voda - karbonátová mineralizace na puklinách spilitů

Foto 21. Na puklinách spilitů kralupsko-zbraslavské skupiny se běžně setkáváme s karbonátovou mineralizací. Stav 29.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce