Odolena Voda

Odolena Voda - celistvý spilit (metabazalt)

Foto 17. Spility kralupsko-zbraslavské skupiny jsou tmavě šedé, celistvé až jemně zrnité horniny. Stav 29.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce