Muckov

Muckov - geologické schema okolí lokality

Obrázek 1. Muckov - schematické znázornění geologické pozice lokality, podle Houzar, Novák, 2002.Vysvětlivky: 1 – mramory s tremolitem (včetně mramorů blízkých karbonatitům); 2 – mramory běžného složení; 3 – granulity; 4 – proterozoické ortoruly; 5 – variské granitoidy; 6 – kadomské granitoidy.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce