Muckov

Muckov - jámové lomy na lokalitě jsou oploceny

Foto 3. Prostor jámových lomů je částečně poddolovaný a proto je objekt (symbolicky) oplocen a vstup je na vlastní nebezpečí. Stav 18.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce