Muckov

Muckov - jámové lomy na lokalitě

Foto 2. Jámové lomy jsou založeny v mramorech pestré skupiny moldanubika. Stav 18.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce