Mrač u Benešova

Mrač - stavba sázavského křemenného dioritu

Foto 7. Hrubě zrnitá stavba křemenného dioritu sázavského typu. Ze světlých minerálů převažuje plagioklas, křemen a K-živec, tmavé minerály jsou zastoupeny amfibolem a biotitem. Stav 21.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce