Mrač u Benešova

Mrač - etážový lom v granitoidech

Foto 3. Etážový lom u obce Mrač je založen v křemenných dioritech a granodioritech středočeského plutonického komplexu. Stav 21.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce