Mrač u Benešova

Mrač - tektonická puklina

Foto 23. Některé puklinové zóny jsou vyplněny rozdrceným horninovým materiálem. Stav 21.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce