Mrač u Benešova

Mrač - mikrofotografie požárského granodioritu

Foto 13. Polysyntetické dvojčatění mikroklinu v granodioritu požárského typu. Režim XPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce