Mrač u Benešova

Mrač - mikrofotografie požárského granodioritu

Foto 10. Silně sericitizovaný plagioklas a lištovité agregáty biotitu v granodioritu požárského typu. Režim PPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce