Mistrovice

SiO2 56,25
TiO2 1,07
Al2O3 16,44
Fe2O3 0,03
FeO 7,45
MnO 0,14
MgO 4,10
CaO 5,85
Na2O 3,20
K2O 2,50
H2O+ 1,70
H2O- 0,23
P2O5 0,36
CO2 0,09
suma 99,43

Tabulka 1. Chemické složení biotit-amfibolového tonalitu z Mistrovic (převzato od Opletal et al., 1980).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce