Mistrovice

Mistrovice - schematická geologická skica

Obrázek 1. Geologická skica okolí lomu v Mistrovicích. 1 – fluvilní sedimenty, 2 – křídové glaukonitické pískovce, 3 – granit, 4 – tonalit, 5 – kontaktní rula, 6 – biotitová rula, 7 – amfibolit, 8 – dvojslídný svor, 9 – biotit-chloritový fylit. Podle Vocilky (1979).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce