Mistrovice

Mistrovice - tektonická porucha

Foto 8. Některé tektonické poruchy jsou doprovázeny silným zvětráváním postižených hornin. Stav 28.8.2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce