Mistrovice

Mistrovice - tektonické mylonitizované poruchy

Foto 6. Zlom doprovázený mylonitizovaným pásmem drcených hornin. Stav 28.8.2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce