Mistrovice

Mistrovice - textura páskované amfibolové ruly

Foto 5. Amfibolity a amfibolové ruly v okolí tonalitového tělesa mají místy velmi výrazně páskovanou texturu. Stav 28.8.2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce