Mistrovice

Mistrovice - etážový lom u silnice

Foto 3. Etážový lom v Mistrovicích z úrovně 4. patra. Stav 28.8.2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce