Mistrovice

Mistrovice - aplitové žíly

Foto 22. Na mnoha místech je tonalitové těleso pronikáno aplitovými žilami různé mocnosti. Aplity mají výraznou světle červenou barvu a jednoduché složení. Stav 28.8.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce