Mistrovice

Mistrovice - zvětrávání tonalitu

Foto 19. V silně zvětralých partiích tonalitu má hornina zřetelně zelenou barvu, která vzniká řadou přeměn, zejména chloritizací. Stav 28.8.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce