Mistrovice

Mistrovice - mikrofotografie tonalitu

Foto 16. Struktura tonalitu - mírně přeměněný polysynteticky zdvojčatělý plagioklas a lištovité agregáty biotitu, které vykazují znaky plastické deformace. Polarizované světlo, XPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce