Mistrovice

Mistrovice - mikrofotografie tonalitu

Foto 15. Struktura tonalitu - mírně přeměněný plagioklas a lištovité agregáty biotitu, které vykazují znaky plastické deformace. Polarizované světlo, PPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce