Mistrovice

Mistrovice - stavba tonalitu

Foto 12. Všesměrná, středně zrnitá textura tonalitu tmavě šedé barvy. Stav 28.8.2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce