Mistrovice

Mistrovice - etážový lom u silnice

Foto 1. Etážový lom v Mistrovicích z nejspodnějšího patra (výšková úroveň silnice u řeky). Stav 28.8.2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce